bild

Redan nu framtidens digitala läromedelmed "artificiell intelligens"
The Coach anpassar sig efter elevens nivå och åtgärdar bristerna


Denna sida är endast för de skolor som testar TC. Låter det intressant och ni vill ha mer info skriv till

info@tcskolan.se    
    Anpassar sig till eleven.

TC är inprogrammerad med lärarerfarenhet, så TC kan reagera på de ord eleven använder och därmed dra slutsatser hur eleven tänker.
I små steg med ca 40 diagnoser/analyser per kapitel anpassas uppgifterna för att åtgärda brister.

Klicka här för att se en video hur TC reagerar på elevsvar.

Elevchatt och Lärarchatt ger formativ bedömning av svar.


      bild bild
      bild
Små individuella steg + åtgärder

.

Varje kapitel är indelat i 4-6 små avsnitt med videor och genomgångar samt 25-40 små träningspass. TC mäter hela tiden hur eleven arbetar och fördelar uppgifterna, åtgärdar och tipsar
eleven.
Klicka här för att se en video hur TC arbetar i små, små steg.
Har eleven läxa ser du hur och när han arbetat utanför lektionstid.
Gruppchat och lärarchat för fortgående formativ bedömning.
Ett avancerat program, men enkelt för dig och utan administration


  bild
  I TC är varje kapitel indelat i ca 6 små avsnitt som i sin tur är indelat i 4-6 små träningspass, sammanlagt 25-40 st.

b ---

Ingen administration


TC tar hand om all administration som fördelning av individuella uppgifter, diagnoser, prov med betygsmatriser till och med skriver en IUP till varje elev.

Avancerat, men enkelt för dig.
Eleven loggar in och läraren kan i mobil/dator enkelt följa hur arbetet fortskrider.
Lärarchatt och gruppchatt gör att du när som helst kan ha gruppdiskussioner.
Programmet analysera + åtgärder på olika nivåer.

        bild
Här visas gruppens pågående arbete i realtid  Blå text = facit  röd text = elevsvaren
Klicka här för mer info om lärarens grupprum.


--- ___TC:s olika verktyg kan även användas i andra ämnen Se mer (Alla funktioner är inte inkopplade)Inloggning för skola som fått lösenord till The Coach  klicka  här